C230-85...210ECO

Vidējas jaudas gāzes kondensācijas katli 85, 130, 170, 210 kW, novietojami uz grīdas.

Komplektēti ar 2 veidu vadības blokiem:
- DIEMATIC m3 regulēšanas panelis uz kura bāzes iespējams izveidot vissarežģītākās konfigurācijas apkures sistēmas, kā arī veidot katlu kaskādes,
- K3 kaskādes katla panelis, iespējams tikai kaskādes slēgumā, kur vadošajam katlam ir DIEMATIC m3 regulēšanas panelis.

C230 ...ECO BROŠŪRA (PDF)